„Szkoła dla Rodziców”

W roku szkolnym 2022/2023 po raz kolejny odbyły się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców”. Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające stąd skutki oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw ojca i matki w stosunku do dzieci. „Szkoła dla Rodziców” opiera się na założeniach systemowego ujęcia rodziny.

W praktyce oznacza to, że każdy z członków rodziny reaguje na zachowania pozostałych osób, zaś zachowanie każdego z nich wpływa na funkcjonowanie pozostałych.

Rodzice na zajęciach poszerzali swoje umiejętności wychowawcze: rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć, emocji; budowanie relacji dorosły – dziecko; motywowanie dziecka do współpracy; stawianie granic; konstruktywne rozwiązywanie problemów; modyfikowanie zachowań niepożądanych; zachęcanie do samodzielności; budowanie poczucia własnej wartości u dziecka, itp.

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej, Rodzice aktywnie brali w nich udział ćwicząc techniki dobrej komunikacji, rozpoznawania i nazywania uczuć, rozmowy z dzieckiem. Mieli możliwość słuchania innych rodziców oraz zdobywali wiedzę i umiejętności pomocne w życiu rodzinnym i budowaniu relacji z dzieckiem.

Jesteś dobrym rodzicem, ale chcesz być jeszcze lepszym, podnieść swoje kompetencje wychowawcze.Może masz pewien problem z dzieckiem, niepokoi Cię jego zachowanie – ZAPRASZAMY na zajęcia, przy zgłoszeniu wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

„Szkoła dla Rodziców” to cykl 10 spotkań warsztatowych. Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (43 823-36-34, 733-905-442) i bezpośrednio w Sekretariacie Porani (ul. Żeromskiego 3 a godz. od 8.00 do 15.00) na kolejną edycję, którą planujemy rozpocząć w październiku. Spotkania będą odbywały się w czwartki po południu.

ulotka
Skip to content