UWAGA RODZICE!!!

 

Zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje wychowawcze „Szkoła dla Rodziców”

– zajęcia warsztatowe dla Rodziców 

– 10 spotkań; każde około 2 godzin

 – miejsce spotkań – budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli przy ulicy Żeromskiego 3A- parter pokój nr 4.

 – pierwsze spotkanie: 1.X.2019 godz. 17.00; spotkania we wtorki

 – zgłoszenia do 26.IX.2019r.
telefonicznie – (43) 823-36-34
lub w sekretariacie Poradni (I piętro)

         Jest to program ogólnopolski, między innymi rekomendowany przez ORE, PARPA.

        Więcej informacji o „Szkole dla Rodziców i Wychowawców” można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce „Wydział Wychowania i Profilaktyki”.

 Dowiedz się więcej: wejdź na stronę ORE

                                                               Serdecznie Zapraszamy

Skip to content