Historia

Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, bo taka była pierwotna nazwa placówki, powstała w Zduńskiej Woli w 1968 roku. Na siedzibę Poradni przeznaczono początkowo dwa pomieszczenia w budynku przy al. Kościuszki 1,  a następnie przeniesiono placówkę do baraku przy ul. Żeromskiego 2/4 obok Szkoły Podstawowej nr 11. Od 1988 roku Poradnia mieści się w obecnym budynku przy ul. Żeromskiego 3A.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku dotyczącego organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych dotychczasowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z reformą administracyjną kraju organem prowadzącym Poradnię stał się Powiat Zduńskowolski. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu

Skip to content