Oferta Poradni

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Rok szkolny 2023/2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przedstawia ofertę współpracy ze szkołami i przedszkolami w bieżącym roku szkolnym. Jak w ubiegłych latach realizujemy działania w ramach wspomagania i współpracy z placówkami.  Ze względu na dużą ilość zgłoszeń rodziców dotyczących diagnozy oraz terapii i profilaktyki informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz instruktażowo-doradcze dla nauczycieli będą odbywały się tylko na terenie Poradni. Również formy warsztatowe dla uczniów będą prowadzone w Poradni. Powyższe ustalenia wynikają z przeprowadzonych konsultacji z nadzorem pedagogicznym Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą
w Sieradzu.

Pomoc udzielana przez Poradnię obejmuje:

 • diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, tyflopedagogiczną i surdopedagogiczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego;
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym: zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki, zajęcia z psychologiem, zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki;
 • konsultacje, porady i mediacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Na terenie przedszkoli i szkół realizujemy interwencje kryzysowe oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów wychowawczych dzieci i uczniów, po wcześniejszym zgłoszeniu przez dyrektora placówki.

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW SZKOLNYCH

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. (5 spotkań w roku szkolnym, co dwa miesiące; według harmonogramu)

Prowadzący: mgr Anna Wojtczak (pedagog))

 • Grupa wsparcia dla psychologów szkolnych. (3 spotkania w roku szkolnym)

Prowadzący: mgr Beata Kościelniak (psycholog)

 • Zespół samokształceniowy dla logopedów. (2 spotkania w roku szkolnym listopad/marzec)

Prowadzący: mgr Katarzyna Lange (neurologopeda)

 • Warsztaty dla nauczycieli klas I-III – trudności matematyczne  uczniów, rozwijanie zdolności matematycznych. (2 -3 spotkania w roku szkolnym)

Prowadzący: mgr Marta Iwaszkiewicz (pedagog)

 

OFERTA DLA RODZICÓW

 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – planowane rozpoczęcie październik/listopad.

          Prowadzący: mgr Anna Wojtczak (pedagog)

 • „Od zabawy do mówienia – jak wspierać umiejętności językowe dziecka w młodszym wieku przedszkolnym” – forma szkoleniowa – planowany termin listopad.

          Prowadzący: mgr Katarzyna Lange (neurologopeda)

 • „Odporność emocjonalna – jak wspomagać jej rozwój u dzieci?” – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – planowany termin – luty 2023r. .

          Prowadzący: mgr Małgorzata Łacina (psycholog)

 • „Jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Kryzys emocjonalny dziecka wyzwaniem dla rodzica.” – prelekcja

          Prowadzący: mgr Dagmara Biernat (psycholog)

 • „Higiena cyfrowa – czym jest i jak o nią zadbać” – prelekcja

          Prowadzący: mgr Dagmara Biernat (psycholog)

 

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Trening umiejętności społecznych – planowane rozpoczęcie – październik.

          Prowadzący: mgr Izabela Szymczak (pedagog), Dagmara Biernat (psycholog)

 • „Trening myślenia twórczego dla młodzieży Szkół Ponadpodstawowych” – planowany termin – marzec.

          Prowadzący: mgr Beata Kościelniak (psycholog)

 • „Zostań konstruktorem swoich marzeń – techniki radzenia sobie ze stresem i lękiem”. 

         Prowadzący: mgr Michalina Tomczyk (psycholog), mgr Martyna Rosiak (psycholog)

 • „Jak współpracować i nie zwariować” – zajęcia warsztatowe usprawniające pracę w grupie dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych.

          Prowadzący: mgr Michalina Tomczyk (psycholog), mgr Martyna Rosiak (psycholog) –

 

Zapisy będą odbywać się poprzez link na stronie Poradni.

O rozpoczęciu zapisów będziemy informować na naszej stronie oraz facebooku.

 

 

 

 

Skip to content