Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli zaprasza na warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

TUS – jest treningiem umiejętności społecznych ukierunkowanym na:

– uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie np.: asertywność, proszenie o pomoc,

– komunikację (umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań),- rozwijanie umiejętności prospołecznych (pomaganie innym, utrzymanie granic),

– emocje (odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, budowanie własnej tożsamości). 

Pomaga uczestnikom w wypracowaniu strategii radzenia sobie w życiu codziennym oraz różnymi trudnymi sytuacjami. Trening umiejętności społecznych wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizację zachowań pożądanych społecznie.

Zajęcia TUS adresowane są dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dla uczestników w normie intelektualnej zmagającymi się z różnymi problemami np.: nieśmiałością, agresją. Ważne, aby grupa była na podobnym poziomie społecznym, poznawczym, intelektualnym, wtedy formy wsparcia będą adekwatne do możliwości każdego uczestnika. Dzięki temu każdy będzie mógł efektywnie korzystać z tych zajęć.  

Zajęcia będą odbywać się w małych grupach (6-8 osób) na podobnym poziomie i w podobnym wieku. Mogą w nich wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat. Istnieje możliwość zajęć indywidualnych (nie wszystkie dzieci są gotowe na pracę w grupie). Zapisy na zajęcia trwają do 31 sierpnia br. Pierwsze zajęcia rozpoczną się we wrześniu br. po zebraniu grupy i będą składać się z 10 spotkań.

Spotkania w ramach TUS będą odbywać się raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 15.00-16.30 Zajęcia poprowadzą certyfikowani trenerzy,  z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.  Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy  na indywidualne konsultacje z trenerem-pedagogiem specjalizującym się w pracy z dziećmi.  

Informacje i zapisy: tel. 43 823 36 34; 733 905 442 (pn.- pt. w godz. 8.00-15.00)

Skip to content