Relacja z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Relacja z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej poświęconej problematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pod hasłem „Porozmawiajmy razem, bo jutro zaczyna się dziś”

 

Dwa dni „merytorycznej uczty”, cenne refleksje ekspertów, wartościowe rozmowy, niecodzienne spotkania oraz dobra, pełna życzliwości atmosfera – to chyba najbardziej trafne podsumowanie konferencji, która odbyła się 19-20 października w zduńskowolskim ratuszu, której głównym organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli,
a współorganizatorami Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli.

 

Zduńskowolski ratusz zgromadził nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów, psychoterapeutów, studentów, rodziców oraz wszystkich tych, którzy postanowili poszerzyć swoją wiedzę  w zakresie problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli – pani Izabela Szymczak, która powitała gości, prelegentów oraz uczestników konferencji, zapraszając wszystkich  do wielowymiarowej debaty. Pani Dyrektor podkreśliła, jak ważne są zintegrowane działania oraz kompleksowe podejście do opieki i wparcia psychicznego dzieci i młodzieży.

Problematykę konferencji przybliżył także dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Sieradzu oraz Centrum Psychiatrycznego w Warcie – pan Daniel Joachimiak, otwierając tym samym wystąpienia w ramach panelu medycznego.

Pierwszą prelekcję wygłosiła pani Maria Modrzejewska – Dobruchowska, specjalista pediatrii, która omówiła funkcjonowanie pediatrycznej izby przyjęć w ostatnich latach.
Z kolei pani Katarzyna Neyman wskazała na trudności, z którymi spotyka się jako psycholog dziecięcy. O depresji młodych ludzi, metodach jej leczenia oraz diagnozowaniu opowiedziała pani Monika Cybertowicz, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży Centrum Psychiatrycznego w Warcie, wzbogacając swoją prelekcję o przejmujące obrazy wykonane przez pacjentów wyżej wymienionego oddziału. Specjalista psychiatrii, pan Piotr Strzeliński zwrócił uwagę na to, że dzisiejsza dorosłość młodych ludzi wyzwala wiele nowych trudności
 i różni się od tej sprzed kilku dekad. Panel medyczny zamknęła pani Ewelina Urbaniak, psycholog, która przedstawiła wykład na temat trudności w pracy z nastolatkiem wynikających z dynamiki rozwojowej. Wszyscy specjaliści zwrócili uwagę na potrzebę holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego młodych ludzi, podkreślając ogromną rolę nas, dorosłych, w działaniach na rzecz dobrego rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Warto dodać, że  konferencji towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy i prezentacja  prac młodych pacjentów Centrum Psychiatrycznego w Warcie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników wydarzenia. Ponadto, wystawa pt. „Kładka” stała się źródłem do wymiany spostrzeżeń  oraz wielu rozmów.

Prelekcje w ramach panelu gości honorowych otworzyła charyzmatyczna i znana wszystkim psycholożka – pani Małgorzata Ohme, współzałożycielka pierwszej platformy oferującej wsparcie psychologiczne i rozwój osobisty.  Jej wykład na temat wparcia dorosłych w kryzysie dzieci i młodzieży spotkał się z gorącym przyjęciem wśród uczestników konferencji. Równie ciepło została powitana dr Aleksandra Piotrowska – propagatorka wiedzy psychologicznej oraz autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.  Pani doktor omówiła kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, przytaczając zatrważające statystyki badań  dotyczące m.in. prób samobójczych wśród nastolatków, samookaleczeń, zaburzeń psychicznych itp.

 Z kolej prof. AHNS w Radomiu, dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu, wygłosił  wykład na temat profilaktyki zdrowia psychicznego w wczesnym dzieciństwie, dzieląc się autorską koncepcją kotwic dzisiejszego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Następnie Daniel Dziewit, specjalizujący się w terapii cyfrowej, cyberpsychologii i przeciwdziałaniu samobójstwom, zadał wszystkim pytanie „Czy to jest czas na decyfryzację dzieci i młodzieży?”. Prelegent uświadomił nam, z jakimi wyzwaniami i trudnościami spotyka się terapeuta uzależnień. Jako ostatni wystąpił dr Piotr Bogacki, Dziekan Filii w Sieradzu, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi omówił profilaktykę przemocy seksualnej wobec dzieci, ujmując temat z perspektywy prawnej i psychologicznej.


Drugi dzień konferencji również obfitował w niezwykle wartościowe wystąpienia, które pozwoliły spojrzeć na omawianą problematykę z różnych perspektyw poznawczych. Rozpoczęliśmy od prelekcji pani Liliany Pietrzak z Kliniki Wolmed, która omówiła działania
w ramach pierwszego poziomu referencyjnego. O przedstawienie drugiego oraz trzeciego poziomu referencyjnego poprosiliśmy natomiast lekarzy psychiatrów z Centrum Psychiatrycznego w Warcie – pana Mikołaja Musialika oraz panią Marię Sójkę.
Następną prelekcję,  o traumach dzieci i młodzieży, wygłosił pan Tomasz Bilicki – pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, interwent kryzysowy i nauczyciel, zwracając uwagę na fakt, że współcześnie wsparcia psychicznego potrzebują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice. Wykład o czynnikach urazowych u dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz warunkach skuteczności ich powrotu do równowagi wygłosił pan Wacław Mitoraj
z Uniwerytetu WSB Merito w Opolu.  Z kolei  dr Daria Modrzejewska z Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi przytoczyła badana i wnioski dotyczące przemocy psychicznej pomiędzy uczniami, wskazując na wiele niepojących zjawisk w polskiej szkole oraz ich wpływu na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży.

Swoimi doświadczeniami zawodowymi podzielił się z nami również pan Mateusz Korzeniowski, nauczyciel akademicki AHE w Łodzi, który uświadomił nam, jaką rolę pełni kurator sądowy
w przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich.

O tym, na jakie wsparcie psychologiczne mogą liczyć uczniowie Szkoły w Chmurze opowiedziała pani Marta Mikołajczak – koordynatorka Zespołu Psychologów Szkoły
w Chmurze, dyplomowany trener grupy oraz wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS
 w Warszawie.

 Rolę dialogu motywującego w kontakcie z dzieckiem przedstawiła następnie pani Mira Olszewska, psycholożka i terapeutka, reprezentująca Uniwersytet Merito w Opolu, której prelekcja stanowiła właściwie warsztaty komunikacji, o języku zmiany.

Następnie przyszedł czas na praktyczne porady dotyczące dbania o swój dobrostan.
Pani Alicja Przepiórska – Ułaszewska  w niezwykle ujmujący sposób,  przekonała wszystkich zgromadzonych w sali zduńskowolskiego ratusza,  jak wielkie znaczenie dla naszego zdrowia ma  geloterpia, czyli terapia śmiechem. Praktyczne warsztaty jogi uśmiechu przypadły do gustu wszystkim uczestnikom konferencji, którzy pozwolili sobie na długi, wyzwalający i jakże potrzebny śmiech.  Na sam koniec, dr Joanna Swędrak – Zawada ( Uniwerytetu Mertio w Opolu Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, nauczyciel montessoriański) zwróciła uwagę na zatrważające zjawisko „odejścia człowieka od natury”. Pani doktor podpowiedziała, jak zadbać o dobroczynną, dla zdrowia  psychicznego i fizycznego, więź z naturą. W czasie wystąpienia uczestniczy napawali się aromatem liści laurowych oraz rozkoszowali się śpiewem ptaków, co stanowi kolejny dowód na to, jak wielowymiarowy charakter miało nasze przedsięwzięcie. Konferencję podsumowała dyrektor PPP w Zduńskiej  – pani Izabela Szymczak, która podziękowała prelegentom, uczestnikom oraz wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli nas w organizacji konferencji.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy współorganizatorom konferencji, czyli
Szpitalowi Wojewódzkiemu  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli.
Wielkie podziękowania za objęcie konferencji patronatem honorowym kierujemy do:
Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w łodzi (Filia w Sieradzu), Uniwersytetu WSB Merito Opole oraz Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Za objęcie konferencji patronatem honorowym dziękujemy Miastu Zduńska Wola oraz Powiatowi Zduńskowolskiemu.

Dziękujemy za wsparcie  wszystkim naszym  sponsorom i partnerom. A są nimi:
Aves, Brico Marche Zduńska Wola, Dromak, Fortuna, Gatta, Gala Poland, Hotel Hades, Klimeko, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli, Partsexpert, Profilex, Red Studio, Sala Przyjęć Okolicznościowych Koktajlowa, Studio Red, Piekarnia Gocek, Piekarnia Pochlebna, Piekarnia Grejdi, Cukiernia Witczak&Pokora, Cukiernia Kłak.

 

Patronat medialny nad konferencją objęli: TVP3, ZW Media, nasze.fm, Radio Łódź. Dziękujemy.

 

Skip to content