OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Warunki  realizacji  zajęć:

Ze względu na planowanie i organizację pracy szkół, przedszkoli i poradni,  prosimy o zwrotne przesłanie informacji – wypełnione „Karty zgłoszeń”, na adres Poradni lub pozostawienie ich w sekretariacie Poradni do 30.09.2022 r. 

Podczas realizacji zajęć konieczne jest:

  • zapewnienie warunków lokalowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć (np. papier,   ksero, itp. wg ustaleń z prowadzącym zajęcia);
  • wcześniejsze poinformowanie uczestników zajęć o terminie i tematyce spotkania;
  • podczas zajęć dla zespołów klasowych zalecana jest obecność wychowawcy klasy.

W uwagach do oferty umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące sposobów realizacji danego tematu.

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego COVID – 19, Poradnia zastrzega sobie możliwość dostosowania swoich działań do aktualnej sytuacji.

RODZICE

Nr zajęćTEMATFORMADLA KOGOCZASPROWADZĄCYUWAGI
1.„Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci”prelekcjaprzedszkola  1godz.M. Łacinana terenie przedszkoli
2.„Stymulowanie rozwoju dziecka”prelekcjaprzedszkola1godz.M. Łacinana terenie przedszkoli
3.„Wspieranie rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym”prezentacja multimedialnaprzedszkola1godz.K. Langena terenie przedszkoli
4.„Jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”prelekcjaszkoły podstawowe i ponadpodstawowe1godz.D. Biernatna terenie szkół
5.„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.warsztaty,cykl 10 spotkańrodzice dzieci i młodzieży w każdym wiekuJedno spotkanie – 3godz.A. WojtczakB. Kościelniakna terenie PPP;indywidualne zgłoszenia rodziców (telef. lub osobiste)  
6.„Każde dziecko może nauczyć się reguł”warsztatyrodzice dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych2 godz.A. Wojtczakna terenie przedszkoli,grupa 15-25 osób
7.Zajęcia dla rodziców uczniów z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i wycofanych społecznie.warsztatyszkoły podstawowe i ponadpodstawowe2 godz.I. Szymczakna terenie  szkół

NAUCZYCIELE

Nr zajęćTEMATFORMADLA KOGOCZASPROWADZĄCYUWAGI
8.Problemy wychowawcze, rodzinne, emocjonalne.porady;udział w Radach Pedagogicznychnauczyciele, pedagog, dyrektor; wszystkie typy placówek opiekunowie placówekwg potrzeb placówki  
9.IPE-T, edukacja włączająca, AWOFUkonsultacjeszkoły i przedszkola ogólnodostępne I. Szymczak wg potrzeb placówki
10.Zaburzenia kompetencji językowych. Stymulacja rozwoju mowy u dzieci.konsultacje indywidualne dla zainteresowanego nauczycielanauczyciele przedszkoli,      inni specjaliści prowadzący pomoc psych. – ped. K. Lange                   B. Hołodiuk wg potrzeb placówki  
11.Uczeń z deficytami rozwojowymi funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce, z ryzykiem dysleksji rozwojowej, z dysleksją rozwojową.konsultacjespecjaliści,  prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole podstawowej B. Hołodiuk            A. Wojtczak wg potrzeb placówki  
12.Grupa wsparcia dla psychologów.warsztatypsycholodzy  ze szkół i placówek oświatowych2 godz.B. Kościelniakspotkania min. 2x w roku,na terenie PP-P
13.Grupa wsparcia dla logopedówwarsztatylogopedzi z przedszkoli i szkółok. 2-3  godz.K. Langespotkania  2x w roku,na terenie PP-P  
14.Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnychwarsztatypedagodzy szkolniok. 3  godz.A. Wojtczakspotkania co 2 miesiące,na terenie PP-P 
15.Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych szkół i przedszkoli w ramach edukacji włączającejwarsztatypedagodzy specjalni ze szkół ogólnodostępnych I. Szymczakspotkania 2x na półrocze,na terenie PPP
16.„Zrozumieć nastolatka”warsztatyzainteresowani nauczycieleok. 2-3  godz.A. Wojtczakna terenie PP-P,grupa 10-15 osób
17.„Rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach I-IIIwarsztatyNauczyciele  klas I-III szkół podstawowych2 godz.M. Iwaszkiewiczna terenie PP-P

UCZNIOWIE

Nr zajęćTEMATFORMADLA KOGOCZASPROWADZĄCYUWAGI
18.Zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające kreatywność.treningkl. III  – szkoły ponadpodstawowe3 godz.B. Kościelniakzajęcia tylko na terenie  PPP
19.Badania przesiewowe mowydiagnoza dzieci i uczniów, konsultacje dla nauczycieliroczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i kl.I-III szkoły podstawowej B. HołodiukK. Lange na terenie szkół              i  przedszkoli
20.„Konstruktywne rozwiązywanie problemów”warsztatyszkoły ponadpodstawowe2 godz.A. Wojtczakna terenie szkół
21.Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi z elementami treningu asertywnościwarsztatyszkoły podstawowe2 godz.I. Szymczakna terenie  szkół

Karta zgłoszenia na zajęcia

Skip to content