Spotkanie Grupy Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych

7 października – odbyło się po raz pierwszy, w tym roku szkolnym, spotkanie Grupy Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych.
Rozmawialiśmy między innymi o tym, jak analizować orzeczenia Poradni na podstawie przepisów prawa. Omawialiśmy również aktualne problemy i potrzeby, dotyczące poszczególnych placówek. Dziękujemy za tak liczne przybycie i zaangażowanie w pracę grupy.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu 2 grudnia
Skip to content