SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK
Z TERENU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli zaprasza serdecznie specjalistów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli na Szkolenie pt. „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD)–możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz. 14.00 w PCKSiR w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

Celem szkolenia jest omówienie czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego oraz wskazanie wytycznych, kiedy można je diagnozować.

Kolejny element spotkania, to przybliżenie trudności w uczeniu się, które u tych dzieci występują (czytanie, pisanie ze słuchu, nauka języków obcych itp.), kłopotów z prawidłową artykulacją, koncentracją uwagi, nawiązywaniem relacji w grupie rówieśniczej i obniżoną samooceną.

Omówione zostanie diagnozowanie APD (ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, iż diagnoza taka musi być działaniem interdyscyplinarnym) – w celu objęcia tych dzieci właściwą, wieloaspektową terapią i wsparciem.

Zaprezentowane zostanie również, urządzenie wspomagające słyszenie (System FM) – jako narzędzie poprawiające funkcjonowanie dziecka z APD w życiu codziennym oraz niosące aspekt rehabilitacyjny (dane z badań naukowych – prezentowanych m.in. na światowych konferencjach otolaryngologicznych; we Włoszech i Sztokholmie – w czerwcu 2018r. oraz w Buenos Aires – w kwietniu 2019r.).

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie jest bezpłatne

Czas szkolenia – ok. 2h zegarowe
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc proszę o oddelegowanie zainteresowanych specjalistów/nauczycieli z Państwa szkół i placówek oraz przesłanie informacji (imię, nazwisko, placówka) do sekretariatu poradni mail:
poradnia_zdwola@wp.pl do dnia 11.10.2019r.

Szkolenie poprowadzi: Julia Pyttel – pedagog, neurologopeda, surdologopeda, Koordynator Projektu APD na terenie całego kraju. Pracuje z pacjentami z Centralnym Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz afazją.

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Katarzyny Lange w naszej Poradni tel. 733-905-442 lub (43) 823-36-34.

Skip to content