„Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne” – 28 października 2019 roku odbyło się szkolenie dla specjalistów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli z całego Powiatu Zduńskowolskiego. Udział wzięło 88 osób ze szkół i placówek oświatowych.

Szkolenie prowadził Krajowy Koordynator Projektu APD pani Julia Pyttel – pedagog, surdopedagog, neurologopeda.

Omówionych zostało wiele kwestii istotnych dla dziecka, ucznia, rodzica, nauczyciela i specjalisty szkolnego. Szczególnie tych związanych z funkcjonowaniem niektórych dzieci i ich trudnościami w uczeniu się: czytania, pisania, nauki języków obcych, kłopotów z prawidłową artykulacją, koncentracją uwagi, nawiązywaniem relacji w grupie rówieśniczej i obniżoną samooceną. Zwrócono uwagę na działania interdyscyplinarne w celu objęcia dzieci właściwą, wieloaspektową terapią i wsparciem.

Wystąpienie Pani Pryttel cieszyło się dużym zainteresowaniem. Szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną było dla uczestników nieodpłatne.

Skip to content