• Stosuj jasny rozkład dnia twojego dziecka. W miarę możliwości wyznacz stałą porę i miejsce odrabiania lekcji.
  • W miejscu odrabiania lekcji ogranicz liczbę „rozpraszaczy” – biurko niech będzie posprzątane, a telewizor i komputer wyłączone. Różnorodne bodźce utrudniają dziecku koncentrowanie uwagi na głównym zadaniu.
  • Sprawdź, czy dziecko ma w pokoju wszystkie potrzebne pomoce, aby nie musiało przerywać pracy, by ich poszukać.
  • Przejrzyj zadania, jakie ma dziecko i upewnij się, że je dokładnie rozumie. Jeśli polecenie jest długie i twoje dziecko ma trudności, by je zrozumieć – podziel instrukcję na odcinki. Zasłoń polecenie kartką i zostaw tylko pierwsze zdanie. Gdy dziecko je zrozumie i zrealizuje – odsłoń następne. Pochwal dziecko za wykonanie każdej części polecenia.
  • Zeszyty dziecka z pracami do odrobienia ułóż z lewej strony biurka. Zeszyty z odrobioną pracą odkładaj na stronę prawą. W ten sposób rośnie stosik zeszytów „odrobionych”, a dziecko widzi, ile pracy już wykonało.
  • Zaobserwuj, jak długo twoje dziecko potrafi koncentrować uwagę przy biurku. Kiedy wyczerpią się jego możliwości skupiania uwagi, pozwól na odpoczynek.
  • Określ dokładnie, ile czasu będzie trwała przerwa w nauce. Przerwy powinny być krótkie i umożliwić dziecku aktywność fizyczną ( przeciąganie się; spacer do kuchni, aby napić się wody…). Nie zaczynaj czynności, od których trudno mu się będzie oderwać, jak na przykład oglądanie bajek lub gry. Pochwal dziecko, gdy wróci punktualnie do biurka.
  • Postaraj się, aby odrabianie lekcji był ciekawe. Tłumacząc, stosuj przykłady z najbliższego otoczenia i doświadczeń dziecka. Powodzenia!
Skip to content