Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli na zaproszenie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Jest to program współfinansowany przez Unię Europejską. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi podpisało Porozumienie o współpracy z ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Zduńską Wolą.

Głównym celem projektu jest poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.

Link: https://mopscos.pl

Skip to content