INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD I POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod.oswiata@zdunska-wola.pl Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, ich uzupełniania, sprostowania w razie stwierdzenie, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skip to content