• I Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie” był adresowany do uczniów szkół ponadginmazjalnych z powiatu zduńskowolskiego.
  • Organizator Konkursu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli.
  • Patronat Honorowy:

Starosta Powiatu Zduńskowolskiego

PUP w Zduńskiej Woli

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli

  • Cel Konkursu: propagowanie wiedzy o zawodach i środowisku pracy.
  • JURY oceniło 18 prac. Przyznano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.
  • Fundatorzy nagród:

Firma PROFILEX

Cech Rzemiosł Różnych

Firma FERAX

Firma ZWOLTEX

Studio Fotograficzne FOTO CENTER

Studio Druku VERTE

  • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz wystawienie prac wszystkich uczestników odbyło się w trakcie Festiwalu Zawodów, w dniu 29.11.2017r, w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Zduńskiej Woli.