W dniu 18 października 2019 roku w Poradni odbyło się spotkanie inaugurujące działanie Sieci współpracy psychologów, w którym wzięli udział psycholodzy ze szkół i placówek powiatu zduńskowolskiego.

Sieć jest formą pracy opartą na współdziałaniu i samokształceniu umożliwiającą wymianę doświadczeń oraz wsparcie zawodowe zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników.

Planowane są dalsze cykliczne spotkania.