Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli organizuje II Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”. Jest on adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Poradni.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Festiwalu Zawodów ( 06- 07. 12. 2018 r. ).

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego, Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli oraz Powiatowego Urzędu Pracy  w Zduńskiej Woli.