RSS
A A A
SmodBIP

Historia


Poradnia Wychowawczo - Zawodowa, bo taka była pierwotna nazwa placówki została powołana w Zduńskiej Woli w 1968 roku. Organem założycielskim był Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Zduńskiej Woli. Radę Pedagogiczną tworzyły wówczas cztery osoby. Na siedzibę Poradni przeznaczono początkowo dwa pomieszczenia w budynku przy al. Kościuszki, gdzie mieściła się biblioteka miejska, a następnie przeniesiono placówkę do baraku przy ul. Żeromskiego, należącego do Szkoły Podstawowej nr 11. W kolejnych latach, wraz z poszerzaniem zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej wobec uczniów, nauczycieli i rodziców przyjmowani byli nowi pracownicy. W roku 1986 pracowało 5 psychologów, 6 pedagogów, 2 logopedów i socjolog. W 1988 roku Poradnia otrzymała nowy budynek przy ul. Żeromskiego 3a, w którym funkcjonuje do chwili obecnej.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku dotyczącego organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych dotychczasowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z reformą administracyjną kraju organem prowadzącym Poradnię stała się Rada Powiatu Zduńskowolskiego. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
Obecnie Radę Pedagogiczną tworzy 11 osób.


DYREKTORZY PORADNI

1968 - 1976 mgr Zofia Skowrońska
1976 - 1986 mgr Romualda Warulik
1986 - 2002 mgr Alicja Mikołajczyk
od 2002 mgr Katarzyna PiotrowskaOpublikował: Katarzyna Piotrowska
Publikacja dnia: 16.01.2012
Podpisał: Katarzyna Piotrowska
Dokument z dnia: 14.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 801