RSS
A A A
SmodBIP

Pomoc specjalistyczna

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją rozwojową
 • socjoterapia
 • zajęcia dla dzieci z niską dojrzałością szkolną
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami w odżywianiu się /anoreksja, bulimia/ oraz konsultacje dla ich rodziców
 • terapia moczenia nocnego
 • terapia zaburzeń emocjonalnych z elementami terapii rodzin
 • zajęcia dla uczniów zdolnych
 • wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i wyrównywanie ich szans edukacyjnych
 • wczesne wspomaganie rozwoju psychofizycznego


Opublikował: Katarzyna Piotrowska
Publikacja dnia: 14.01.2012
Podpisał: Katarzyna Piotrowska
Dokument z dnia: 14.01.2012
Dokument oglądany razy: 4 619