„KOOPERACJE 3 D”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli na zaproszenie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej...

Oferta Poradni na rok szkolny 2019/2020 -wspomaganie szkół i placówek

Warunki realizacji zajęć: Oferta dotyczy dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Łącznie, w danej placówce, zobowiązujemy się zrealizować 3 formy z przedstawionej oferty podstawowej – limitowanej, ze względu na ograniczenia kadrowe w Poradni. Zgłoszenia,...
Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie”

Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie”

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie” był adresowany do uczniów szkół ponadginmazjalnych z powiatu zduńskowolskiego. Organizator Konkursu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli. Patronat Honorowy: Starosta Powiatu...