Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”.

Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”.

W listopadzie bieżącego roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli zorganizowała III Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”. Patronatem objął go Starosta Zduńskowolski, Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli oraz Powiatowy...
SZKOLENIE POWIATOWE

SZKOLENIE POWIATOWE

„Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne” – 28 października 2019 roku odbyło się szkolenie dla specjalistów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli z całego Powiatu Zduńskowolskiego. Udział...

Sieć współpracy psychologów szkolnych.

W dniu 18 października 2019 roku w Poradni odbyło się spotkanie inaugurujące działanie Sieci współpracy psychologów, w którym wzięli udział psycholodzy ze szkół i placówek powiatu zduńskowolskiego. Sieć jest formą pracy opartą na współdziałaniu i samokształceniu...