„KOOPERACJE 3 D”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli na zaproszenie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej...

Oferta Poradni na rok szkolny 2019/2020 -wspomaganie szkół i placówek

Warunki realizacji zajęć: Oferta dotyczy dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Łącznie, w danej placówce, zobowiązujemy się zrealizować 3 formy z przedstawionej oferty podstawowej – limitowanej, ze względu na ograniczenia kadrowe w Poradni. Zgłoszenia,...
Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców

UWAGA RODZICE!!!   Zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje wychowawcze „Szkoła dla Rodziców” – zajęcia warsztatowe dla Rodziców  – 10 spotkań; każde około 2 godzin  – miejsce spotkań – budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej...

Oferta Poradni na rok szkolny 2018/2019 -wspomaganie szkół i placówek

Warunki realizacji zajęć: Oferta dotyczy dzieci, uczniów, rodziców lub nauczycieli. Łącznie w danej placówce, zobowiązujemy się zrealizować 3 formy z przedstawionej oferty, ze względu na ograniczenia kadrowe. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej („Karta...
Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie”

Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie”

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody Odkryte w Obiektywie” był adresowany do uczniów szkół ponadginmazjalnych z powiatu zduńskowolskiego. Organizator Konkursu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli. Patronat Honorowy: Starosta Powiatu...