Życzenia

Życzenia

Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd, grają anieli, świat się chlebem dzieli. Świat ma dziś świąteczny blask… Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020 Dyrekcja i wszyscy pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej składają...
Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”.

Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”.

W listopadzie bieżącego roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli zorganizowała III Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „ Zawody odkryte w obiektywie”. Patronatem objął go Starosta Zduńskowolski, Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli oraz Powiatowy...
SZKOLENIE POWIATOWE

SZKOLENIE POWIATOWE

„Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne” – 28 października 2019 roku odbyło się szkolenie dla specjalistów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli z całego Powiatu Zduńskowolskiego. Udział...

Sieć współpracy psychologów szkolnych.

W dniu 18 października 2019 roku w Poradni odbyło się spotkanie inaugurujące działanie Sieci współpracy psychologów, w którym wzięli udział psycholodzy ze szkół i placówek powiatu zduńskowolskiego. Sieć jest formą pracy opartą na współdziałaniu i samokształceniu...

Literatura – warto przeczytać

Adele Faber, Elaine Mazlish –„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber, Elaine Mazlish – „Rodzeństwo bez rywalizacji” Adele Faber, Elaine Mazlish – „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci” Adele Faber, Elaine Mazlish – „Jak...

DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Większość dzieci do trzeciego roku życia, nieliczne do pięciu lub sześciu lat, wzrastają i rozwijają się wyłącznie w środowisku rodzinnym. Jest to najczęściej tylko najbliższa rodzina, a więc mama, tato, rodzeństwo, czasem dziadkowie. Wszystkich domowników dziecko zna...

ROLA RODZICÓW W ROZWOJU MOWY DZIECKA

Środowisko kształtowania mowy Podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy dziecka jest rodzina. Rozwój tych funkcji przebiega tu samorzutnie w związku z różnorakimi sytuacjami dnia powszedniego: ubieraniem, rozbieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą, zajęciami...

Zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki logopedycznej

W trosce o prawidłowy przebieg rozwoju mowy dziecka rodzice powinni podejmować odpowiednie działania profilaktyczne. Ważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki to: Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka należy mówić powoli,...